ეს არის Kimroy Bailey კომპანიების ჯგუფის მიერ გაყიდული განახლებადი ენერგიის ნაკრებების ჩამონათვალი. ეს ნაკრები მოიცავს განახლებადი ენერგიის სრული სისტემის დამონტაჟებისთვის საჭირო ნივთების უმეტესობას.